European Funds
Republic of Poland
Silesia
European Union

Macius

PL | EN
Scena z kreskówki

Macius


Description

Genre: TV series, Animation Family Entertainment
Length: series I – 26 x 13 minutes; series II – 26 x 13 minutes.
Production: series I – 2000-2003; series II – 2006-2007
Target Audience: Kids 6-13 / Family

Zobacz inne produkcje

;